Ankieta badająca satysfakcję klientów z obsługi w Urzędzie

Szanowni Państwo, W trosce o dobro klientów Urzędu chcemy polepszać jakość naszych usług. Czy zechce Pan(i) podzielić się swoimi uwagami, na temat funkcjonowania Urzędu i udzielić odpowiedzi na poniższe pytania? Wyniki ankiety umożliwią identyfikację obszarów, gdzie może nastąpić poprawa jakości naszych usług.

Nie ma odpowiedzi dobrych i złych - zależy nam na szczerych odpowiedziach.

1. Najczęściej załatwianie przez Panią/Pana sprawy w urzędzie to: np. podatkowe, obywatelskie, itp.

podatkoweobywatelskieinne

2. Na ile jest Pan(i) zadowolony(a) z poziomu obsługi w Urzędzie? Proszę posłużyć się skalą.

bardzo zadowolonyzadowolonyani zadowolony, ani niezadowolonyniezadowolonybardzo niezadowolony

3. Na ile następujące kwestie związane z obsługą w Urzędzie są dla Pana(i) ważne. W ocenie proszę posłużyć się skalą.

Legenda - 5. bardzo ważna 4. ważna 3. ani ważna, ani nieważna 2. nieważna 1. całkowicie nieważna
54321
Dostępność miejsc siedzących
Czytelne oznakowanie wewnątrz urzędu
Schludny wygląd pracowników
Czystość w urzędzie
Dotrzymanie określonych terminów
Zainteresowanie rozwiązaniem zaistniałego problemu
Załatwienie sprawy od ręki
Staranność pracowników i dbanie o szczegóły
Informowanie, kiedy sprawa zostanie załatwiona
Skłonność urzędników do udzielania pomocy
Reagowanie pracowników urzędu na prośby klientów
Wzbudzanie zaufania przez pracowników urzędu
Uprzejmość pracowników urzędu
Wiedza pracowników umożliwająca udzielenie wyczerpującej odpowiedzi
Poświęcenie uwagi indywidualnemu klientowi
Dogodność godzin otwarcia

4. Na ile jest Pan(i) zadowolony(a) z następujących kwestii związanych z obsługą w Urzędzie? W ocenie proszę posłużyć się skalą.

Legenda - 5. bardzo zadowolony 4. zadowolony 3. ani zadowolony, ani niezadowolony 2. niezadowolony 1. bardzo niezadowolony
54321
Dostępność miejsc siedzących
Czytelne oznakowanie wewnątrz urzędu
Schludny wygląd pracowników
Czystość w urzędzie
Dotrzymanie określonych terminów
Zainteresowanie rozwiązaniem zaistniałego problemu
Załatwienie sprawy od ręki
Staranność pracowników i dbanie o szczegóły
Informowanie, kiedy sprawa zostanie załatwiona
Skłonność urzędników do udzielania pomocy
Reagowanie pracowników urzędu na prośby klientów
Wzbudzanie zaufania przez pracowników urzędu
Uprzejmość pracowników urzędu
Wiedza pracowników umożliwająca udzielenie wyczerpującej odpowiedzi
Poświęcenie uwagi indywidualnemu klientowi
Dogodność godzin otwarcia

5. Czy są jakieś inne czynniki, które wpływają na Twoją ogólną ocenę Urzędu, a nie zostały tu wymienione?

6. Jak często załatwiaPan(i) sprawy w Urzędzie w ciągu roku?

raz w rokudwa do czterech razy w rokupięć do dwunastu razy w rokuczęściej niż jeden raz w miesiącuraz w tygodniuczęściej niż jeden raz w tygodniu

7. Czy aby załatwić swoją sprawę czekał Pan(i) w kolejce?

taknie

8. Która to była wizyta w ramach tej sprawy?

9. Czy sprawa została załatwiona?

tak, pozytywnietak, negatywnienie została załatwiona

10. Z iloma urzędnikami kontaktował(a) się Pan(i) w celu załatwienia swojej sprawy?

11. W jakich godzinach najchętniej załatwiał(a)by Pan(i) sprawy urzędowe w:

7:00 - 8:008:00 - 9:009:00 - 10:0010:00 - 11:0011:00 - 12:0012:00 - 13:0013:00 - 14:0014:00 - 15:0015:00 - 16:0016:00 - 17:0017:00 - 18:00
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

12. Czy zamiast przychodzić do Urzędu chciał(a)by Pan(i) załatwić swoją sprawę przez internet?

taknie

13. Czy chciał(a)by Pan(i) uzyskać informacje na temat sposobu załatwienia swojej sprawy przez telefon (np. potrzebnych dokumentów, czasu załatwiania sprawy itp.)?

taknie

14. Czy jest coś co Urząd mógłby jeszcze dla Pana(i) zrobić, aby był Pan(i) bardziej zadowolony?